Visiting Finnish Landscape -oheisohjelma

Checkpoint Helsinki tuottaa Finnish Landscape-näyttelyn yhteyteen sarjan näyttelyä elävöittäviä ja tulkitsevia tapahtumia - keskustelutilaisuuksia, elokuvanäytöksiä, työpajoja ja opastettuja kierroksia. Ohjelma tuo esille taiteilijoiden, saariston asukkaiden, konservaattorin, oravien, kuraattorien, tosisuomalaisten ja oppaiden näkökulmia näyttelystä ja Seurasaaren ulkomuseosta.

Oheisohjelmaan pääsy museolipulla. Museon aukioloajat ja lippujen hinnat täältä

Ohjelmaa päivitetään kesän aikana.

La 11.6. Avajaispäivä 11-17

Ohjelma täältä

Ke 15.6. Norppa ja merikotka -julistetyöpaja Erik Bruunin hengessä.
Klo 12-15, Kartanon piha, yli 9-vuotiaille
Kieli: suomi
Näyttelyjulisteen suunnitellut graafinen suunnittelija Erik Bruun on tuonut uransa varrella hänelle tärkeää luonnonsuojelun teemaa esille julisteissaan. Yksi Bruunin tunnetuimmista teoksista on Suomen luonnonsuojeluliitolle toteutettu Saimaannorppa-aiheinen juliste.
Mikä sinulle on tärkeää, mitä haluat suojella ja jättää jälkeesi? Mihin haluaisit vaikuttaa? Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan oma juliste mukaillen Erik Bruunin työskentelytapaa.

Pe 17.6. Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.


Pe 1.7. Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

Ke 6.7. Vai/lkea historia

Keskustelu
Klo 14, Florinin huvimaja & Iisalmen pappila
Kieli: suomi, englanti
Keskustelutilaisuudessa puidaan taiteen, historian ja aktivismin risteyskohdista Ahmed Al-Nawasin ja Minna Henrikssonin Valkeat -installaation kautta. Teoksessa nostetaan esille mm. rotuhygienian merkitystä osana 1900-luvun alun kansakunta-ajattelua Suomessa. Miten taiteen tai tutkimuksen tekemisessä lähestytään historian tai nykypäivän vaikeita aiheita, kuten rasismia ja sen eri muotoja? Millaisen menneisyyden kohtaamme museonäyttelyiden esillepanoissa ja kerrontatavoissa?
Mukana keskustelemassa ovat kuvataiteilija Minna Henriksson, rotuhygienian merkitystä sisällissodassa tutkinut Marjo Liukkonen sekä nykyrasismia ja etnistä profilointia tutkinut Uyi Osazee. kommenttipuheenvuoron esittää Seurasaaren intendentti Mikko Teräsvirta. Keskustelun moderaattorina toimii Oscar Ortiz-Nieminen.

Pe 8.7. Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

Pe 15.7. Säilyttämisestä ja tuhoutumisesta
Keskustelu, Moision huvimaja
Klo 14

Kieli: suomi
Säilyttämisen ja tuhoutumisen kysymykset ovat vahvasti läsnä Seurasaaren ulkomuseossa, jossa suojellut museotalot ovat osa elävää luonnonympäristöä. Millaisella aikajänteellä katsomme ympäristöämme, mitä päätämme säästää? Konservaattorin työ on valintoja ja tekoja, joiden tuloksena osia kulttuuriperinnöstämme säilyy jälkipolville. Taiteilijaduo IC-98:n parhaillaan Lönnströmin taidemuseolle toteuttama teos
Khronoksen talo kyseenalaistaa käsitystämme ajasta ja siitä, mikä säilyy. Teos aitaa talon pihapiireinen 1000 vuoden ajaksi ihmisten ulottumattomiin.
Keskustelemassa
Lönnströmin taidemuseon johtaja Jenny Nybom ja Museoviraston Seurasaaren ulkomuseossa työskentelevä konservaattori Nanna Kymäläinen

Ke 20.7. Sciurus vulgaris
Luento, Antin lava
Klo 14
Kieli: Suomi
Sciurus vulgaris pohtii sitä, miten löytää ja tehdä näkyväksi toisenlaisia, varjoon jääneitä narratiiveja Seurasaaren luonnon ja kulttuurin yhteisestä historiasta ja tästä hetkestä avaamalla näkökulmia oraviin.
Luennon pitää työryhmä, jonka jäsenet ovat  Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi ja Sinna Virtanen. Kollektiivi lähestyy teoksissaan taiteen ja tieteen rajapintaa. Heidän edellinen teoskokonaisuutensa pohjaa englantilainen luonnontieteilijään Mary Anningiin, jonka paleontologiset löydökset, muun muassa ensimmäiset vesiliskot, mullistivat tiedeyhteisön käsitystä maailman synnystä ja historiasta.

Pe 22.7. Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

Su 24.7. True Finn ja Archipelago Science Fiction
Elokuvanäytös
Klo 14, kesto 1h 15min, Halla
Kieli: suomi/ruotsi, tekstitys: englanti

Sunnuntai-iltapäivän elokuvanäytöksessä Yael Bartanan True Finn ja Tellervo Kalleisen & Oliver Kochta-Kalleisen Archipelago Science Fiction. True Finn - Tosi suomalainen kysyy, mistä puhumme kun puhumme suomalaisesta identiteetistä juuri nyt? Mitä on tosisuomalaisuus? Ihme-nykytaidefestivaalin tuottamassa elokuvassa seitsemän taustoiltaan erilaista suomalaista määrittelee suomalaisuutta tosi-tv -henkisesti mökillä, ja luo esimerkiksi uudet sanat Maamme-lauluun. Archipelago Science Fiction esittelee neljä mahdollista tulevaisuudenkuvaa Turun saaristolle. Teos pohjaa saariston asukkaille tehtyihin kyselyihin ja he myös näyttelevät teoksessa.

Ke 27.7. Norppa ja merikotka -julistetyöpaja Erik Bruunin hengessä.
Klo 12-15, Kartanon piha, yli 9-vuotiaille
Kieli: suomi
Näyttelyjulisteen suunnitellut graafinen suunnittelija Erik Bruun on tuonut uransa varrella hänelle tärkeää luonnonsuojelun teemaa esille julisteissaan. Yksi Bruunin tunnetuimmista teoksista on Suomen luonnonsuojeluliitolle toteutettu Saimaannorppa-aiheinen juliste.
Mikä sinulle on tärkeää, mitä haluat suojella ja jättää jälkeesi? Mihin haluaisit vaikuttaa? Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan oma juliste mukaillen Erik Bruunin työskentelytapaa.

Pe 29.7 Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

La 30.7  Mythcrafting (Myytinrakentajat)
Luento
Klo 14, Iisalmen pappila
Kieli: englanti
Luento käsittelee mytologioiden suhteellisuutta ja muokattavuutta – sitä, miten ne voivat menneisyyden lisäksi suuntautua myös tulevaisuuteen. Se lainaa myytinrakentamisen käsitteen
Solution 239-246, Finland: The Welfare Game -kirjasta*, pohtien muun muassa tieteiskirjallisuuden alkemiallista potentiaalia tai Sutelan viime aikaista Orgs-projektia, joka vertailee organismien ja organisaatioiden käyttäytymistä.
Luennon pitää taiteilija ja Checkpoint Helsingin hallituksen jäsen Jenna Sutela.
*Martti Kalliala yhdessä Jenna Sutelan ja Tuomas Toivosen kanssa, Sternberg Press 2011

Pe 5.8 Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti

Pe 12.8 Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

La 13.8 Koordinaattorin kierros
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: englanti
Checkpoint Helsingin koordinaattori Saara Karhunen kertoo Finnish Landscape -näyttelyn teoksista ja niiden tuotannosta: Mikä on puskulevy ja miten se liittyy nykytaiteeseen? Miten savupirttiin vedetään sähköt? Miten New Yorkin Luksuslukaalit -tosi-tv-sarjan kiinteistönvälittäjät liittyvät näyttelyn toteutukseen?

Ke 17.8. Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h. 

Ke 17.8. Taiteilijapuheenvuoro: Ilya Orlov
15:00, Kahiluodon kartano
Kieli: englanti
Ilya Orlov kertoo Kahiluodon kartanossa esillä olevasta teoksestaan A House with the View.

Ke 17.8. Konkreettisia kysymyksiä: Ketkä muodostavat "kansan"? Ja kenelle maailma kuuluu?Näkökulmia Finnish Landscape -näyttelyyn: Nora Sternfeld, sekä taiteilijat Ahmed Al-Nawas ja Minna Henriksson
Klo 16
Kieli: englanti
Ahmed Al-Nawasin ja Minna Henrikssonin teos Valkeat viittaa Helsingissä kesällä 1962 järjestettyyn Maailman nuorisofestivaaliin, johon mm. useiden kolmansien maiden vapautustaisteluiden päähenkilöt osallistuivat. Teoksessaan Al-Nawas ja Henriksson rinnastavat porvarillisen käsityksen itsenäisyydestä, minkä kautta ihmiset muovattiin kansallisvaltioon sopivaksi kansaksi sekä kolonialismista vapautumiseen liittyvän prosessin, jossa kansa puolestaan muovasi valtion. Sternfeld, Al-Nawas ja Henriksson keskustelevat teoksen ja Bertolt Brechtin Solidarisuudesta -runon (Solidaritätslied) kautta "kansan", "maailman" ja "itsenäisyyden" kysymyksistä historiassa ja nykypäivässä.

Nora Sternfeld on taidekasvattaja ja kuraattori, jonka kiinnostuksen kohteita ovat nykytaide, näyttelyteoria, pedagogiikka, historian ja politiikan suhde sekä anti-rasismi. Hän on työskennellyt Aalto yliopiston kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan professorina vuodesta 2012.

Pe 19.8. Opastus

Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

 Pe 26.8. Opastus
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi ja englanti
Opastettu kierros näyttelyyn. Kesto 1h.

La 27.8.  Koordinaattorin kierros
Klo 14, lähtö Iisalmen pappilan edestä
Kieli: suomi
Checkpoint Helsingin koordinaattori Saara Karhunen kertoo Finnish Landscape -näyttelyn teoksista ja niiden tuotannosta: Mikä on puskulevy ja miten se liittyy nykytaiteeseen? Miten savupirttiin vedetään sähköt? Miten New Yorkin Luksuslukaalit -tosi-tv-sarjan kiinteistönvälittäjät liittyvät näyttelyn toteutukseen?

Su 28.8. Norppa ja merikotka -julistetyöpaja Erik Bruunin hengessä.
Klo 12-15, Kartanon piha, yli 9-vuotiaille
Kieli: suomi
Näyttelyjulisteen suunnitellut graafinen suunnittelija Erik Bruun on tuonut uransa varrella hänelle tärkeää luonnonsuojelun teemaa esille julisteissaan. Yksi Bruunin tunnetuimmista teoksista on Suomen luonnonsuojeluliitolle toteutettu Saimaannorppa-aiheinen juliste.
Mikä sinulle on tärkeää, mitä haluat suojella ja jättää jälkeesi? Mihin haluaisit vaikuttaa? Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan oma juliste mukaillen Erik Bruunin työskentelytapaa.

Finnish Landscape-näyttelyyn on mahdollista tilata opastus á 50e.
Tilaukset:
seurasaari@kansallismuseo.fi / 0295 336912

 

Taiteilijat Natascha Sadr Haghighian, Jumana Manna ja Haig Aivazian näyttelyn avajaispäivän ohjelmassa. Kuva: Noora Geagea.