Radiokuunnelma Festivaali 1962 uusintana Radio Helsingissä 4.2.

Checkpoint Helsingin ohjelmistossa joulukuussa 2015 esitetty radiokuunnelma Festivaali 1962 esitetään uusintana Radio Helsingissä torstaina 4.2. klo 17-18.

Kuvataiteilija Minna Henrikssonin ja ­teo­ree­tik­ko, ak­ti­vis­ti Ara­ba Eve­lyn Johns­ton-Art­hu­rin teokses­sa pa­la­taan Hel­sin­gis­sä vuon­na 1962 jär­jes­te­tyn nuo­ri­so­fes­ti­vaa­lin ta­pah­tu­ma­pai­koil­le. Se tuo esiin Helsingin unohdettua ja hiljennettyä historiaa ja tutkii nykypäivänä kerrottua tarinaa kylmästä sodasta. Lue lisää teoksesta.

Festivaali 1962 on osa Ah­med Al-Na­wa­sin Check­point Hel­sin­gil­le ku­ra­toi­maa oh­jel­ma­ko­ko­nai­suut­ta Hil­jai­suu­den muis­tit . Kuun­nel­man työryhmään kuuluivat Henrikssonin ja Johnston-Arthurin lisäksi Eli­na Izar­ra, Ai­no Kor­ven­syr­jäRus­keat ty­töt ja Mi­le­na So­lo­mun.

 

Lapsia ja nuoria Kulttuuritalolla, kesä 1962. Kuva: Martti Lintunen