Checkpoint Helsinki = PUBLICS

PUBLICS jatkaa vuonna 2013 perustetun nykytaideorganisaatio Checkpoint Helsingin toimintaa

Alkuperäisten toimintaperiaatteiden hengessä PUBLICS on sitoutunut esittämään uusia avauksia, ylläpitämään kriittistä ajattelua sekä tuomaan nykytaidetta helposti yleisön lähestyttäväksi. PUBLICS on nykytaiteen toimija, joka on avannut Helsinkiin uuden taidealan erikoiskirjaston, lukuhuoneen ja tapahtumatilan. Uusi tila sijaitsee  työväen historiasta ja entisestä teollisuuskeskittymästä tunnetussa Vallilassa (osoitteessa Sturenkatu 37-41 4b), joka tänä päivänä kokoaa alueelle moninaisia kulttuurikeskittymiä, taiteilijoiden työtiloja ja akateemisia yhteisöjä.

PUBLICSin toimintamalli on institutionaalinen yhdessä tekeminen. Sitä toteutetaan uuden taiteellisen johtajan ja kuraattorin Paul O’Neillin sekä ohjelmapäällikön Eliisa Suvannon johdolla. Toiminnan ytimessä ovat ajankohtaiset ja yhteiskunnan rakenteita käsittelevät kysymykset, joita käsitellään yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden, kuten taiteilijoiden, kuraattoreiden, instituutioiden ja korkeakoulujen kanssa. PUBLICS on praktiikoiden, projektien ja produktioiden ryhmittymä ja termi public(suom.’julkinen’, ‘yleinen’, ‘yleisö’) asettuu toiminnassa aina monikkoon: se on kuviteltu, toteutettava tai todellinen ihmisryhmä sekä kiistanalainen ajan ja paikan diskurssi. 

Lisätietoja: publics.fi