10/2015-04/2016 Helsinki

Ahmed Al-Nawas

Hiljaisuuden muistit

Jos historia on voittajan kirjoittama narratiivi, missä kuuluu ns. häviäjien ääni? Jos olisi mahdollista kuunnella tukahdutettuja ääniä, miltä jokapäiväinen todellisuutemme näyttäisi sen jälkeen?

Ahmed Al-Nawasin kuratoima kolmiosaisessa ohjelmakokonaisuudessa tarkastellaan sitä, miten valta toimii hiljaisuudessa ja miten muistit voisivat toimia vastahistorioina. Kokonaisuuden tarkoituksena on hajauttaa Helsingin kirjoitettua historiaa, ja se pyrkii päivittämään kaupungin vanhentuneita representaatioita.

Ohjelma alkaa lokakuussa helsinkiläisen Silta-kollektiivin elokuvafestivaali feat. live-talkshow:lla,

jossa tutkitaan kollektiivista muistamattomuutta - kollektiivisen muistin sijaan. Kirjoittaja, feministiaktivisti Maryan Abdulkarimin ja teatteri- ja elokuvantekijä, saamelaisaktivisti Pauliina Feodoroffin perustama Silta-kollektiivi pohtii kuulumista, identiteettiä ja suomalaisuutta. 

Tapahtuma tuotetaan yhteistyössä lontoolaisen feministisen elokuva-arkiston Cinenovan kanssa.   

Joulukuussa julkistetaan afrikandiasporalaisen teoreetikko Araba Evelyn Johnston-Arthurin ja helsinkiläisen kuvataiteilija Minna Henrikssonin teos,

joka käsittelee Helsingissä vuonna 1962  järjestettyä Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII maailmankonferenssia. Teos, jonka muoto on radiokuunnelma, uudelleenvierailee festivaalipaikalla, ja kysyy miten kylmän sodan Helsingin vaikutukset näkyvät meissä tänään.

Ohjelman päättää Kallion kirjastossa huhtikuussa 2016 nähtävä Cape Townissa toimivan Chimurenga-ryhmän teos Pan African Space Station (PASS).

Chimurenga on mm. toimittanut vuodesta 2002 nimeään kantavaa lehteä, jossa käsitellään luovalla otteella pan-afrikkalaista ja afrodiapsorista kirjallisuutta, taidetta ja politiikkaa. Ryhmän Helsinkiin toteuttama musiikillinen interventio rakentaa kirjaston kirjaston sisään ja näin kyseenalaistaa kirjaston niin sanottua neutraaliutta, luo uusia polkuja kriittisyyteen ja laajentaa käsitystämme muistiorganisaatioista.

 

Chimurenga.co.za

Cinenova.org