Raumlabor

Raumlabor - tilalaboratorio - työskentelee arkkitehtuurin ja julkisen taiteen välimaastossa. Se syntyi vuonna 1999 Berliinissä vastauksena muurin murtumista seuranneeseen nopeaan ja hallitsemattomaan kehitykseen kaupungissa. Arkkitehtiryhmän leikkisä lähestymistapa kritisoi arkkitehtonisen tuotannon hallitsevaa otetta toteuttamalla väliaikaisia, kaupunkiympäristöä muokkaavia projekteja, joita se kutsuu urbaaneiksi prototyypeiksi.

Lähestymistapa ei vain kritisoi virallisia suunnitteluprojekteja vaan pyrkii myös vaikuttamaan niihin. Se luo projekteja  tapahtumien, performanssien ja teatterin ympärille. Keskeisenä strategiana on tehdä yhteistyötä insinöörien, sosiologien, paikallisten asiantuntijoiden, etnografien ja asukkaiden kanssa.

Ryhmä työskentelee pääasiallisesti julkisessa tilassa. Projektit pyrkivät avaamaan tilan kommunikoinnille ja neuvottelulle, jotta uusia yhteyksiä voi syntyä ja konflikteja voidaan ratkoa. Ryhmälle arkkitehtuuri on ennen kaikkea sosiaalinen ilmiö, joka voi nostaa esille ongelmia, ja yrittää löytää ratkaisuja.

Raumlabor: Anne-Laure Gestering

Anne-Laure Gestering opiskeli arkkitehtuuria kotikaupungissaan Nantesissa sekä Prahassa ja Lillessä. Hän työskenteli aluksi perinteisissä arkkitehtitoimistoissa huomatakseen, ettei se sovi hänelle. Hän on kiinnostuneempi siitä, miten ihmiset hahmottavat ja käyttävät kaupunkitiloja, ja etenkin miten he ottavat niitä omakseen. Gestering perusti vuonna 2009 Berliiniin Archikid-projektin, jonka puitteissa järjestetään työpajoja lapsille eri puolilla kaupunkia ja motivoidaan heitä ymmärtämään ympäristöä ja vuorovaikutusta sen kanssa. Vuonna 2010 Gestering liittyi Raumlaboriin työskenneltyään kollektiivin kanssa useissa projekteissa. Hän on kiinnostunut etenkin osallistavista projekteista, joissa on vahva dialogi asukkaiden kanssa. Vuodesta 2011 Gestering on työskennellyt myös apulaisprofessorina Braunschweigin yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa.

Raumlabor: Berk Asal

Berk Asal on kotoisin Izmiristä, Turkista. Hän on teollinen muotoilija, joka työskentelee Berliinissä taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun rajapinnoilla. Hän on toteuttanut viime aikoina interventioita ja teoksia julkisessa tilassa. Asal työskentelee freelancerinä Raumlaborissa, jossa hänellä on monialaisia vastuualueita. Hän työskentelee myös projektikoordinaattorina ja teknisenä päällikkönä Apartment-projektissa Berliinissä. Asal on ON/OFF-kollektiivin (2012) perustajajäsen.

Kuva: Jani Ahlstedt