Mammalian Diving Reflex

Kollektiivin nimi, Mammalian Diving Reflex, viittaa kaikilta nisäkkäiltä löytyvään refleksiin, joka sulkee hengitystiet nisäkkään joutuessa veden pinnan alle. Ihmisillä refleksi on vahvimmillaan alle kahdeksan kuukauden iässä.

Ryhmälle nisäkkäiden sukellusrefleksi on vertauskuva tiukoissa paikoissa pärjäämiselle, jossa kehon vaistonvarainen toiminta on järkeilyä parempi selviytymiskeino. Mammalian Diving Reflex haluaakin luoda yleisölle tilanteita, joissa he pääsevät reagoimaan kokemaansa vaistonvaraisesti ja luopumaan tutuiksi käyneistä käyttäytymis- ja ajatusmalleista.

Mammalian Diving Reflex toteuttaa paikkoja ja niiden ominaispiirteitä tarkastelevia esityksiä, gallerioissa esitettäviä yleisöä osallistavia teoksia, teatteriesityksiä, videoita ja tutkimusta. Heidän teoksensa edustavat taidetta, joka sitoutuu osaksi yhteiskuntaa ja elämäämme. Ryhmän teokset kutsuvat eri-ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä yhteisten kokemusten äärelle.

Torontolainen kollektiivi aloitti toimintansa vuonna 1993, ja siihen kuuluu joukko taustoiltaan erilaisia ihmisiä. Mukana on esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, opettamisen, taidehistorian, näyttelemisen, ohjaamisen, käsikirjoittamisen ja teollisen muotoilun ammattilaisia. Mammalian Diving Reflexin teoksia on esitetty ympäri maailmaa.

Ryhmän teoksia on luonnehdittu yhteiskunnan akupunktioksi. Ne ovat leikkisiä, ravistelevia, osallistavia teoksia, jotka ryhmä toteuttaa yhdessä eri-ikäisten, niin sanottujen tavallisten ihmisten kanssa.

Katso lisää:

Mammalian Diving Reflex: Tässä ovat kotikulmiesi ihmiset

www.mammalian.ca