08/2013 Nykytateen museo Kiasma

Seminaari: We Are Open!

Organising openness in artistic, curatorial and institutional practices

Kansainvälinen seminaari Nykytaiteen museo Kiasmassa 29.8.–30.8.2013

Checkpoint Helsingin ja Nykytaiteen museo Kiasman järjestämässä kaksipäiväisessä seminaarissa etsittiin näkökulmia avoimuuteen nykytaiteen tuottamisen ja välittämisen käytännöissä. Avoimuus kuuluu Checkpoint Helsingin, Kiasman ja monen muun organisaation keskeisiin toimintaperiaatteisiin, ja sana esiintyy taajaan puhuttaessa siitä, miten meidän tulisi toimia suhteessa toisiimme. We are Open! -seminaari tarjosi näkökulmia siihen, miten avoimuus voi toteutua taiteilijoiden, kuraattorien ja instituutioiden toiminnassa.

Torstaina 29. elokuuta kuultiin taiteilijoiden ja kuraattorien Aaron Levy, Juha Huuskonen, Nora Sternfeld, Matteo Lucchetti, Can Gülcü, Katharina Morawek, Oliver Marchart, Dana Yahalomi ja Ganzeer puheenvuoroja kolmessa temaattisessa osiossa: Openness, Involvements ja Becoming Public. Avoimuuden teemaa lähestyttiin tiedon tuottamiseen, kuratointiin, yhteisöllisiin työskentelytapoihin, julkiseen tilaan ja yleisöön liittyvien kysymysten kautta.  

Toisena päivänä, perjantaina 30. elokuuta yleisöllä ja puhujilla oli mahdollisuus syventyä torstain aiheisiin fasilitoidun open space -ryhmätyöskentelyn muodossa, ja soveltaa teemoja omaan työskentelyynsä ja tarpeisiinsa. Seminaarin open space -päivä oli toinen Checkpoint Helsingin järjestämä tilaisuus samalla formaatilla. Kesäkuussa 2012 taidekentän tarpeita ja Checkpoint Helsingin toimintaideaa mietittiin yli sadan taideammattilaisen voimin Kiasmassa. We Are Open! -seminaarin kautta Checkpoint Helsinki haluasi jatkaa toimintaansa taiteilijoiden, kuraattorien ja muiden taideammattilaisten keskustelun ja verkostoitumisen alustana.

Kiitos! 
Nykytaiteen museo Kiasma
HIAP Helsinki International Artist Programme
Frame Visual Art Finland

Seminaarin ohjelma:

Torstai 29. elokuuta 2013
SEMINAARI

9.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

10.30-11.00 Avauspuheenvuorot
Pirkko Siitari, museonjohtaja / Kiasma
Markus Kåhre, Tellervo Kalleinen, Anna-Kaisa Rastenberg ja Tiina Erkintalo / Checkpoint Helsinki

11.00-12.30 OPENNESS (moderaattori Marja Sakari, Kiasma)

Aaron Levy (Slought Foundation, Philadelphia, Yhdysvallat) - Openness as Performance

Ympäri maailmaa taiteilijat ja ajattelijat kokoontuvat tämän kaltaisiin tilaisuuksiin pohtimaan ja luomaan uudenlaisia sosiaalisia rakenteita, joita leimaa avoimuus ja läpinäkyvyys. Silti kulttuurin pluralistinen laajeneminen näyttäytyy vaikeaselkoisuuden, sosiaalisen väkivallan ja valvonnan taustakangasta vasten. Kasvavan yksityistämisen ja säästäväisyyden politiikan saartama kulttuurisektori tulee määritellyksi liikaa talouden ja politiikan kautta. Aikaamme leimaa perustavanlaatuinen yleisöjen ja instituutioiden keskinäisen sosiaalisen luottamuksen hajoaminen. Tässä puheenvuorossani tarkastelen, millaisia rooleja taiteilijoilla ja kulttuuriyhteisöillä on tämän hajoamisen lieventämisessä, ja joskus pahentamisessa. Puhun organisaatiostani Sloughtista institutionaalisena mallina, ja tähdennän pyrkimystämme reagoida kulttuuriseen ja sosiopoliittiseen muutokseen tavalla, joka rakentuu historiallisen avantgarden kulttuurisen edistyksellisyyden ja instituutiokritiikin perinnölle.

Juha Huuskonen (vapaa kuraattori, Helsinki) - Open institutions?

Esitys käsittelee seuraavia kysymyksiä: Miksi avoimuus on tällä hetkellä muodikas aihe? Onko olemassa keinoja rakentaa uusia, avoimempia instituutioita? Mitä voimme oppia nykyisestä avoimen datan liikkeestä ja yhteisöjohtamisen metodeista?

12.30-13.30 Lounas

13.30-15.00 INVOLVEMENTS – Situated Curatorial Practices in the Public Sphere (Alustus ja moderointi: Nora Sternfeld)

Mikä on kuratoitujen projektien tehtävä julkisessa sfäärissä tänä päivänä? Miten kuratointi voidaan ymmärtää aktiivisena toimintana, joka mahdollistaa yhteisöllisen tiedontuottamisen ja odottamattomat lopputulokset? Keskustelu valottaa osallistavia toimintatapoja ja strategioita sosiaalisesti sitoutuneen taiteellisen tutkimuksen ja yleisöön kytkeytyneiden taiteellisten väliintulojen kautta. Yhdessä kuraattorien Matteo Lucchettin, Can Gülcün ja Katharina Morawekin pohdimme sosiaalisesti sitoutuneen julkisessa sfäärissä tapahtuvan kuratoinnin mahdollisuuksia ja vaikeuksia: perehdymme avoimuuden ja demokratian mahdollisiin tarkoituksiin ja keskustelemme rooleistamme kuraattoreina/taiteilijoina.

Linkkejä:
Shedhalle Zürich
Enacting Populism, Matteo Lucchetti
Nora Sternfeld, Luisa Ziaja, What comes after the show? On post-representational curating

15.00-15.30 Tauko

15.30-17.00 BECOMING PUBLIC

Miten taiteelliset toimintamuodot osallistuvat julkisten tilojen luomiseen? Ja millaisia julkisia tiloja on ylipäätään mahdollista luoda taiteen avulla? Tässä sessiossa Dana Yahalomi, Ganzeer ja Oliver Marchart tutkivat näitä kysymyksiä, sekä aiheita kuten yleisön osallistaminen, instituutioissa ja niiden ulkopuolella toimiminen, poliittinen aktivismi ja sosiaalinen sitoutuneisuus. Lähtökohtana on, ettei “julkista sfääriä” sellaisenaan ole, vaan se tulee toteuttaa taiteellisen ja/tai poliittisen toiminnan avulla aina uudelleen. Kysymyksenä ei ole, mikä on julkinen sfääri, vaan miten se aiheutetaan.

19.00- Illanvieto (Galleria Augusta, Suomenlinna)


Perjantai 30. elokuuta 2013
OPEN SPACE -TYÖPAJA

Yleisöllä ja puhujilla on mahdollisuus syventyä torstain aiheisiin fasilitoidun open space -ryhmätyöskentelyn muodossa, ja soveltaa teemoja omaan työskentelyynsä ja tarpeisiinsa. Työpajan fasilitoi Grape Peoplen Miikka Penttinen. Seminaarin open space -päivä on toinen Checkpoint Helsingin järjestämä tilaisuus samalla formaatilla. Kesäkuussa 2012 taidekentän tarpeita ja Checkpoint Helsingin toimintaideaa mietittiin yli sadan taideammattilaisen voimin Kiasmassa. We are Open! -seminaarin kautta Checkpoint Helsinki haluaa jatkaa toimintaansa taiteilijoiden, kuraattorien ja muiden taideammattilaisten keskustelun ja verkostoitumisen alustana.

9.45 Ovet aukevat

10.00 Alustus

10.30-12.15 Open Space -työpajan ensimmäinen sessio

12.15-13.15 Lounas

13.15-14.45 Open Space -työpajan toinen sessio

15.00 Yhteenveto

16.00 Työpajan ja seminaarin päätös