2015-2016

Taiteilijoiden Projektihalli

Teetimme syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana ulkopuolisella konsultilla selvityksen taiteilijoiden mahdollisesta yhteisestä, vuokrattavasta työtilasta Helsingissä.

Projektihalli-nimellä kulkeneen hankkeen lähtökohtana on ollut löytää Helsingistä monipuolinen työtila, jossa taidekentän erilaiset toimijat taiteilijoista ja kuraattoreista muihin taidetuotantojen parissa työskenteleviin ihmisiä voisivat työskennellä. Ideana on myös ollut tilojen vuokraaminen lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

Emme ole unohtaneet hanketta – otimme sen suhteen vain pienen tuumaustauon löytämämme ihanteellisen tilan vuokraajan suunnitelmien muututtua viime hetkellä. Kaikki tällä sivulla löytyvä tieto on vapaasti hyödynnettävissä taiteilijoiden tilatarpeisiin vastaaviin hankkeisiin.

 

Tiloja on kartoitettu ja arvioitu seuraavin kriteerein:

1: Ne pitävät sisällään 200–300 m2:n kokoisen puu- ja metalliverstaan.

- Tilaan tarvitaan paljon sähköä, korkeus vähintään 3 m.
- Koska verstaan on lisäksi oltava suljettava ja riittävästi poistumisteitä sisältävä tulityötila, ilmastoinnin on oltava erityisen hyvä. Tilaan sijoitettaisiin myös myrkkyhuone, joka edellyttää hyvää viemäröintiä ja ilmastointia.

2: Ne pitävät sisällään 150-200m2:n laajuiset projektitilat ja mahdollisen tapahtumatilan, johon voidaan pystyttää teoksia koeluontoisesti. Edellytyksenä korkea tila.

3: Ne pitävät sisällään työpöytäpaikkoja lyhytaikaiseen toimistotyöskentelyyn.

4: Ne pitävät sisällään pienen määrän studiotiloja pidempiaikaiseen työskentelyyn.

 

Tässä lyhyet esittelyt kahdesta selvitykseen kuuluneesta tilasta:

 

1 – Tuotantotila Roihuvuoren teollisuualueella

Kyseessä on 70-luvulla rakennettu toimistorakennus Roihupellon teollisuusalueella. Kaksikerroksiseen rakennukseen kuuluu lisäksi kellarikerros.

Aiempi käyttäjä Nordea on muuttanut tiloista pois pikkuhiljaa viime vuosina. Projektihalli-hankkeelle tarjotut ensimmäisen kerroksen tilat ovat toimineet Nordean tauluvarastona ja sisältävät yhä niihin liittyviä elementtejä.

 

Soveltuvuus

SWOT

Sisäinen ympäristö:

Vahvuudet:
+ tilat ovat monin tavoin käyttötarkoitukseen soveltuvat: koko riittävä,
+ hyvä rajaus tilojen välillä: sijoittuvat toisiinsa nähden hyvin ja melueristeisesti
+ kulkuliikenne julkisilla ja yksityisillä kulkuvälineillä hyvä
+ mahdollistaa työskentelyn kaikkina vuorokauden aikoina
+ hyvät sosiaalitilat

Heikkoudet:
- verstastilan korkeus ei ole paras mahdollinen: tämä luo rajoitteita etenkin projektitilan käyttöön
- sijainti

Ulkoinen ympäristö:

Mahdollisuudet:
+ rauhallinen työympäristö
+ pitkäaikainen vuokrasopimus mahdollinen
+ tiloihin suunnitteilla muuta vastaavaa toimintaa
+ toiminnan laajentaminen mahdollista

Uhat:
- sijainti voi pitemmässä kaaressa näivettää toimintaa

 

Vuokra

Tilan vuokrapyyntö on 7€/m2. Vuokran lisäksi maksettavaksi tulisi lisäsähkö verstastiloissa. Tarvittavien rakennusmuutoksien maksajasta ei ole keskusteltu vuokranantajan kanssa.


Sijanti

Matkaa on Helsingin keskustasta noin 20 min vaihtoehtoisina kulkuvälineinä 1) metro ja 10 min kävely, tai b) bussi ja 5 min kävely.

 

2 – Kokoonpanohalli VR:n konepaja-alueella Vallilassa

Kyseessä ovat 1900-luvun alkupuolella rakennetut punatiiliset, Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuskadun välillä sijaitsevat, varasto- ja kokoonpanokäyttöön tarkoitetut rakennukset Vallilassa. Ns. konepaja-aluetta on pitkään kehitetty uutta käyttöä varten YIT:n toimesta VR:n poistuttua alueelta asteittain.

Alueelle on myös syntynyt paljon uusia asuintaloja, mutta osa punatiilisistä rakennuksista on suojeltuja ja purkukiellossa. VR omistaa rakennukset yhä ja vastaa niiden vuokraamisesta.

VR on tarjonnut Projektihallille osaa entisestä kokoonpanohallista. Halli on nykyisin lähinnä varastokäytössä, mutta tarjolla olevassa osassa on toiminut aiemmin juuri puuverstas.

 

Soveltuvuus

Tilat ovat komeat ja korkeista kattoikkunoista tulee paljon luonnonvaloa. Vahvuuksiin lukeutuu myös tilan korkeus: se on täydellinen. Etuja on myös aiempi verstaskäyttö, niinpä paikassa kulkee valmiiksi pölynkeräysjärjestelmä ilmastointiputkien muodossa.

 

SWOT

Sisäinen ympäristö:

Vahvuudet:
+ soveltuvuus tiloina
+ sijainti optimaalinen
+ kulkuliikenne julkisilla ja yksityisillä kulkuvälineillä hyvä
+ tiloissa paljon mahdollisuutta kasvaa
+ paikan tunnelma on hyvä
+ pihalla on mahdollista myös työskennellä

Heikkoudet:
- muutostarpeet ja rakennustöiden määrä
- rajoitteet käytössä

Ulkoinen ympäristö:

Mahdollisuudet:
+ rauhallinen, mutta keskeinen työympäristö
+ sijainti mahdollistaa jatkuvan toiminnan
+ tiloihin kehittymässä muuta vastaavaa toimintaa

Uhat:
- tilojen käytön muutos voi ajaa vuokralaiset ulos tiloista

 

Vuokra

Vuokrapyyntö on 7€/m2, jonka lisäksi sovitaan ylimääräisistä sähköistä. Tarvittavat rakennustyöt vuokralainen toteuttaa itse.

Kahteen kerrokseen sijoittuvasta tilasta ei ole saatavilla tarkkoja pohjapiirroksia, joten laskutus tapahtuisi vuokranantajan kanssa tehdyn arvion perusteella.

 

Sijainti

Matkaa on julkisilla kulkuvälineillä Helsingin keskustasta noin 15 min. Sijainti on aivan keskustan tuntumassa, joten liikkuminen on helppoa.

 

Selvityksen tekijän tervehdys

 

Tutkin mahdollisuuksia Projektihalli-hankkeen tilatarpeisiin joulukuun 2014 helmikuun 2015 välisenä aikana.

Huomasin tutkiessani, että Helsingissä ei ole edellä kuvatun kaltaiseen käyttöön soveltuvia tiloja paljonkaan: hyvin soveltuvat tilat ovat määrällisesti ns. kiven alla. Selvitystyö on tehty soveltaen alun perin projektia aloittaneen ryhmän kirjaamista tarpeita sekä tietoja lisäkeskustelujen kautta tarkentaen.

Molemmat tilat ovat hyviä ja soveltuvia taiteilijoiden yhteisen käyttöön. Yllättävää on, että vuokrataso on sama molemmissa, koska laskelmiini perustuen tiloista voitaisiin maksaa jopa hieman suurempaa vuokraa.

Kallistun kuitenkin VR:n Konepajan tiloihin. Vaikka tilat vaatisivat suuria muutostöitä ja niillä ei saataisi täytettyä kaikkia tarpeita täydellisesti, on kyseisissä tiloissa paljon potentiaalia käytön kannalta. Tarkoituksena on kuitenkin luoda työskentelytiloja ja sekä tapahtumatilat, joissa voisi käydä myös yleisöä. Työskentelyä varten VR:n Konepajan tarjoamat tilat ovat optimaaliset. 

Lataa tiedosto tästä.

 

Vaihtoehto 1: pohjapiirrokset, kuvat 1-2, vaihtoehto 2: kuvat 3, 4, 5, 6, 7, 8