Ahmed Al-Nawas

Ahmed Al-Nawas on helsinkiläinen vapaa kuraattori.  Hän on opiskellut kuratontia ja taidetta Aalto-yliopistossa ja Wienin kuvataideakatemiassa. Al-Nawas on Helsingissä toimivan Third Space –ryhmän jäsen. Taiteilijoista ja kuraattoreista koostuva kollektiivi pyrkii antamaan tilan kriittiselle keskustelulle ja ajatustenvaihdolle, sekä painottaa monialaista yhteistyötä. Al-Nawas on toiminut Checkpoint Helsingin kutsumana kuraattorina vuosina 2015-2016. Hänen kuratoimansa Hiljaisuuden muistit -kokonaisuus nähtiin Helsingissä lokakuun 2015 ja toukokuun 2016 välillä.

 

 

 

Kuva: Kaapo Kamu