Clark House Initiative

Zasha Colahin ja Sumesh Sharman vuonna 2010 Bombayssa Intiassa perustaman kuraattorikollektiivin projektien keskeisiä teemoja on vapaus.

Kollektiivin nimi tulee sen käyttöönottamasta vanhasta liikehuoneistosta, jossa on ollut aiemmin mm. antiikkiliike ja lähettiyritys. Tilan historia jatkuu Clark House Initiativen kuratoimissa projekteissa, joiden lähtökohtia ovat kokeellisuus, tutkimuksellisuus ja mannerten välisyys. 

Zasha Colah on kiinnostunut erityisesti kulttuurisen itsemääräämisoikeuden kysymyksistä ja yhteisöllisistä taiteen tekemisen tavoista. Sumesh Sharman töissä näkyvät poliittiseen ja taloushistoriaan kytkeytyvät kulttuuriset näkökulmat. Hän on tutkinut työssään esimerkiksi Intian eri yhteisöjen historioita, ranskankielisen Afrikan kielipolitiikkaa ja uskontoja sekä Euroopan siirtolaisten identiteettejä. 

Clark House Initiativen kuratoima tapahtumallinen teoskokonaisuus nähdään Helsingissä vuoden 2016 aikana. 

Clarkhouseinitiative.org