CHECKPOINT HELSINKI

Checkpoint Helsinki on nykytaidetta tilaava ja tuottava organisaatio. Se kutsuu nousevia kansainvälisiä taiteilijoita ja kuraattoreja työskentelemään Helsinkiin ja toimii näin taiteellisen työskentelyn mahdollistajana. Checkpoint Helsinki haluaa tehdä ajankohtaisesta nykytaiteesta näkyvän osan Helsingin kaupunkikuvaa ja avata nykytaiteen eri muotoja erilaisille yleisöille

Laajalle yleisölle suunnattujen nykytaidetapahtumien rinnalla organisaatio toimii taidekentän toimijoita yhdistävän keskustelun alustana ja etsii keinoja tukea kentän yhteisöllisyyttä. Checkpoint Helsingin vuoden 2015 ohjelmisto julkistetaan alkuvuodesta.


Nyt

Checkpoint Helsingin yleisötutkimus 2014

Näkökulma | 19/12/2014

Checkpoint Helsinki toteutti kuvataidekentälle suunnatun yleisötutkimuksen marraskuussa 2014. Tavoitteena oli selvittää Checkpoint Helsinkiä koskevia mielikuvia ja odotuksia, sen suhdetta muihin alan toimijoihin sekä sen merkitystä Helsingin kaupungille. Tuloksiksi saatiin kriittisiä kehitysehdotuksia, mutta myös tyytyväisyyttä Checkpoint Helsingin olemassaoloon taidekentän uudenlaisena toimijana. 

Lue lisää